Else Kooi Lab

««Back

Elke Kooi Lab 

Het Else Kooi Lab is het microfabricagelab (cleanroom) van de TU Delft.  Het lab richt zich op het faciliteren van innovatief wetenschappelijk onderzoek, zoals de ontwikkeling van ‘Organ on Chip’-technologie en micro-elektro-mechanische systemen (MEMS). Daarnaast wil het Else Kooi Lab een brug slaan naar het bedrijfsleven om een belangrijke bijdrage te leveren aan industriële innovatie.

Het lab is voortgekomen uit het in 1987 opgerichte Dimes Institute for Microsystems and Nanoelectronics.

For more information: Else kooi Lab 

««Back